Bảng Bug Agi dành cho Dw Dl Dk Elf Mg và Sm trong MU

Category: Game Online 11,221 0

Bảng bug agi chi tiết nhất dành cho Dw, DL, Dk, Elf, Mg và Sm của Mu Online dùng cho những Cheater vọc game

Nếu bạn là game thủ mu lậu thì chắc chắn đã có nhiều lần bạn gặp tình trạng tăng point như lỡ tay tăng nhầm nên không hiện kỹ năng thì hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một bảng Bug Agi chất lượng nhất và chi tiết nhất năm 2015 để bạn có những khoảng thời gian thích thú bên trò game gắng liên với tuổi thơ có tên Mu nhé.

Class Kỹ Năng Số Agi Tình Trạng
Soul Master
(Pháp Sư)
Phép Evil Spirits
( Triệu tập linh hồn )
0 – 4000 Hoạt động bình thường
4010 – 4490 Không hoạt động
4500 – 5700 Hoạt động bình thường
5700 – 6550 Hoạt động nhưng phải kết hợp
Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
6550 – 8200 Hoạt động bình thường
8200 – 9820 Hoạt động nhưng phải kết hợp
Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
9820 – 10700 Không hoạt động
10700 – 13250 Hoạt động bình thường
13250 – 15700 Hoạt động nhưng phải kết hợp
Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
15700 – 23250 Không hoạt động
23250 – 28250 Hoạt động bình thường
28250 – 33200 Hoạt động nhưng phải kết hợp
Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh)
33200 – 65534 Không hoạt động
Inferno
( Vòng tròn lửa )
00000 – 61700 Hoạt động bình thường
61700 – 65534 Không hoạt động
DARK KNIGHT
( Hiệp sĩ )
Twisting Slash
( Chém xoáy )
00000 – 47040 Hoạt động bình thường
47040 – 65534 Hoạt động bình thường nhưng không ra hình
ELF
( Thánh nữ )
MultiShot
( Tuyệt chiêu liên hoàn )
00000 – 23200 Hoạt động
23200 – 25250 Không hoạt động
25250 – 37750 Hoạt động
37750 – 56500 Không hoạt động
56500 – 65535 Hoạt động
Magic Guardian
( Đấu sĩ )
Phép Evil Spirits
( Triệu tập linh hồn )
0 – 11200 Hoạt động bình thường
11200 – 12880 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
12880 – 16200 Hoạt động bình thường
16200 – 19440 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
19440 – 21200 Không hoạt động
21200 – 26200 Hoạt động bình thường
26200 – 31100 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
31100 – 46200 Không hoạt động
46200 – 56200 Hoạt động bình thường
56200 – 65535 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
Twisting Slash
( Chém xoáy )
0 – 47180 Hoạt động bình thường
47180 – 65535 Hoạt động nhưng ko nhìn thấy Skill
Inferno
( Vòng tròn lửa )
0 – 65535 Hoạt động bình thường
Dark Lord
( Chúa tể )
Firescream
( Hỏa Âm )
00000 – 02600 Hoạt động bình thường
02600 – 3450 Không hoạt động
3500 – 5000 Hoạt động bình thường
5000 – 05600 Không hoạt động
5600 – 6800 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
6800 – 8000 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
8000 – 11800 Không hoạt động
11800 – 16600 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
16600 – 65535 Không hoạt động
Summoner
( Pháp sư triệu hồi )
Lightning Shock
(Shock Điện)
00000 – 9500 Hoạt động bình thường
9500 – 10500 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
11000 – 13000 Hoạt động bình thường
13500 – 19500 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
20000 – 21000 Không Hoạt động
21500 – 22500 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
23000 – 28000 Hoạt động bình thường
28500 – 30000 Hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse
( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
30500 – 65535 Không Hoạt động

Lưu ý: Bảng bug agi trên chỉ sử dụng cho nhân vật không sử dụng vũ khí có dòng (+ Speed) nhẫn phù thủy (+ Speed) và những găng tay (+ Speed). Ngoài ra không áp dụng cho nhân vật sử dụng rượi hoặc dung dịch tâm linh.
Nếu bạn sử dụng đồ + Speed thì hãy trừ số Agi thấp xuống nhé.

Related Articles